การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน

          ขั้นที่ 1 กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน
    
     จะมีวิธีการโดยทำไห้เด็กสนใจในเครื่องดนตรี โดนการไช้สื่อเทคโนโลยี เช่น การเปิดวีดีโอการเล่นดนตรีไห้เด็กดู  เพื่อไห้เด็กสนใจ

          ขั้นที่ 2 แจ้งวตัถุประสงค์

     คือการที่ครูกับนักเรียนตกลงร่วมกันว่า จะเรียนในเรื่องๆนี้ของแต่ล่ะเทอม  และจะมีการสอบเก็บคะแนนด้วย

          ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม

     นักเรียนบางคนอาจจะเคยเล่นดนตรีมาก่อนแล้ว  แต่ครูก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีเด็กที่ยังไม่รู้ดนตรีเลย  ครูจึกต้องเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมด  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนที่มีพื้นฐาน

           ขั้นที่ 4 การให้แนวการเรียนรู้หรือจัดระบบการสอน

     คือการที่ครูลงมือสอนนักเรียนโดยตรง  และสอนวิธีการเล่นดนตรีกับนักเรียน  โดยสอยสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน  

          ขั้นที่ 5 กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงความสามารถ

     คือการที่ครู ต้องมีการประเมินว่าที่สอนไปแต่ล่ะวันเด็กได้อะไรบ้าง  โดยจะมีการทดสอบ  คือ ไห้เด็กสอบท้ายชั่วโมง  เพื่อวัดความรู้ที่เด็กได้

          ขั้นที่ 6 ประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียนและการเสริมแรง 

     คือการที่เราสอนเด็กไปแล้ว  แล้วไห้เด็กมาโชว์ความสามารถของตนเองว่า มีความรู้ความสามารถ มากน้อยเพียงได  โดยการที่ครู จัดการแข่งขันการเล่นดนตรี เพื่อวัดความสามารถของนักเรียน  และมีรางวัลไห้ในการแข่งขันทักษะทางเล่นดนตรี เพื่อเป็นการเสริมแรง ไห้นักเรียน

          
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น