จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้สนใจในการเล่นแซ็กโซโฟนแต่ยังขาดความรู้ได้ศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแด่ผู้สนใจ
3. เพื่อความบันเทิงแด่ผู้สนใจในการเล่นแซ็กโซโฟน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น